Kategoria: Wiadomości

Jak było ze wsparciem dla powodzian?

powodz

Zobaczmy, jak w praktyce Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspomaga poszkodowanych objętych w jej statucie. Spośród sytuacji kryzysowych w Polsce najbardziej aktualną jest ostatnia powódź, która to zniszczyła wiele obszarów rolnych i gospodarstw. Instrumenty dotyczące warunków życia rodziny, oferowane przez KRUS…

Ceny polis ubezpieczenia OC i AC w Polsce i w Europie

Do wszystkich uczestników rynkowej gry w branży ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC docierają dziś sprzeczne ze sobą informacje i to idące nie z jakiś plotkarskich portali ale od poważnych analityków rynku ubezpieczeń i fachowej prasy o tematyce gospodarczej i finansowej.Oto dwie…

Notebook, czy netbook?

Niektórzy myślą, że notebook, jak i netbook to urządzenia identyczne, a po prostu nazwy są używane zamiennie. Nic bardziej mylnego. Notebook jest komputerem przenośnym mającym wielkość bardzo podobną jak notatnik. Bardzo często zdarza się, że ma on bardzo dobre parametry…

Gdzie najlepiej wybrać lokale usługowe?

Lokalizacja każdego lokalu usługowego to najważniejszy klucz do sukcesu. Możemy podawać najlepsze jedzenie na świecie, jednak jeżeli nasze lokale usługowe będą totalnie niedostępne to możemy zapomnieć o tym, że naszym klientom będzie się chciało przemierzać wiele kilometrów by zjeść naszą…

Sposoby na znalezienie zatrudnienia

Znalezienie odpowiedniej dla siebie pracy graniczy często z cudem, co więc zrobić, aby nasze poszukiwania zakończyły się sukcesem? Na początku najlepiej przejrzeć liczne ogłoszenia w lokalnej prasie bądź posłużyć się Internetem, w którym jak wiadomo istnieje bardzo dużo portali, na…

Agencja pracy tymczasowej

Praca tymczasowa jest to praca na czas określony. Zgodnie z nią wykonujemy pracę dla danego pracodawcy w czasie oznaczonym w umowie. Pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy. Podpisywana jest z taką osobą umowa na czas określony bądź na czas…

Proces rekrutacji

Osoby, które poszukują pracy niejednokrotnie muszą zmagać się z procesem rekrutacji, aby dostać się na dane stanowisko pracy. Rekrutacja składa się z kilku etapów, z których każdy jest nadzorowany i sprawdzany przez specjalistów. Każdy taki proces rekrutacji rozpoczyna się od…

W jakim zawodzie można znaleźć pracę w Niemczech

Po upływie siedmioletniego okresy przystosowawczego, wreszcie od maja bieżącego roku Polacy mają szansę znaleźć legalną a co najważniejsze stałą pracę w Niemczech, co gwarantuje im zasada swobodnego przepływu siły roboczej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej. Praca w Niemczech cieszy…