Wykwalifikowana siła robocza z Polski

Od maja 2004 roku kiedy nastąpił akcesja Polski do państw przynależących do Unii Europejskiej oraz możliwości skorzystania z zasady swobodnego przepływu siły roboczej w jej granicach, zagraniczne rynki pracy stały się konkurencyjną alternatywą dla poszukiwania stałego zatrudnienia przez wielu Polaków.…

Internetowy rynek pracy

Internetowy rynek pracy jest jednym z największych w dzisiejszych czasach źródeł pozyskiwania atrakcyjnego zatrudnienia odpowiadającego kwalifikacjom oraz wykształceniu. W każdym portalu internetowym, którego specjalnością jest pośrednictwo zatrudnienia, oferty pracy posegregowane są preferowanego zawodu oraz lokalizacji miejsca ich wykonywania. Uszeregowanie ofert…