Tag: lublin

Nie warto nie płacić

W Polsce szybko wzrasta liczba egzekucji komorniczych. W ciągu ostatnich lat liczba spraw jakie prowadzą komornicy wzrosła trzykrotnie. Rośnie przy tym liczba skarg na działalność komornika. Problemem jest poniekąd ogrom władzy jaką ma komornik, jako jeden z elementów demokratycznego systemu.…