Tag: wypalenie

Finanse nasze codzienne

Finanse są ważne, ponieważ umożliwiają życie na odpowiednim poziomie. Definicje odpowiedniego poziomu mogą być różne: dla jednego odpowiednim poziomem będzie zakup żywności, opłacenie rachunków oraz ubranie się. Dla innego odpowiednim poziomem stanie się kupno dużego mieszkania, nowoczesnego samochodu, zakup wszystkiego…